Gode råd ved stiftelse af ApS

Et ApS skal stiftes med en nominel anpartskapital på mindst 50.000 kroner.

 

Inden stiftelse af et selskab, skan man indledningsvist finde ud af, om man har behov for et ApS  eller et A/S, da der er en række forskelle mellem et ApS eller et A/S.



Når man stifter et ApS, er kapitalkravet mindre end ved et A/S (DKK 50.000 ved et ApS kontra 500.000 ved et A/S). Yderligere er der vedtægtsmæssigt - og ledelsesmæssigt – større fleksibilitet ved et ApS end ved et A/S.

I et ApS kan man selv bestemme, om man ønsker at have en bestyrelse eller ej, mens man i et A/S skal have en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

 

Når man skal stifte et ApS, skal man nøje overveje en række forhold, man skal blandt andet have klarlagt nedenstående forhold inden man kan stifte selskabet:


1) Navnet på det nye ApS.
2) Navn, adresse og CPR-nr. på stifteren af ApS'et.
3) Selskabets adresse.
4) Selskabets formål.
5) Hvem skal være revisor for ApS'et?
6) Hvem skal være selskabets direktion og bestyrelse (behov for bestyrelse?).
7) Regnskabsår (hvilken regnskabsperiode ønskes?).
8) Kapitalforhold (hvor mange penge vil man skyde ind?).


Overvej om du selv vil stå for stiftelse af ApS'et - eller om du vil have hjælp fra en advokat eller anden rådgiver.

Hvis du selv vil gøre arbejdet, kan du købe en skabelon på et stiftelsesdokument her.


SelskabsAdvokaterne er eksperter i stiftelse af ApS.